Profilaksa proti COVID-19

Virus Covid-19 vstopa v človeške celice preko ACE2Receptorja.  Blokada ACE2 receptorja z protitelesi prepreči (blokira) vdor virusa Covid-19 v celice ( TU ) (Slika 1).

Slika 1.: Vdor virusa v celico preko vezavnega mesta ACE2. Slika povzeta iz vira (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32155444/).

Dokazano je bilo da se polifenola kvarcetin in keamfeterol vežeta na ACE2 receptor ( TU) ,  nanj se vežejo lahko tudi  drugi polifenoli naprimer EGCG (TU

Molekula kvarcetin se dokazano veže na ACE2 receptor (TU) in dokazano zniža krvni tlak uporabnika ( TU ).

Vezava omenjenih polifenolnih spojin na ACE2 receptor morda lahko zavira ali prepreči vdor virusa Covid 19 v celice pluč. Kvercetin je bil prepoznan kot ena od okoli 20 spojin vodnic z vplivom na ACE2 receptor s strani superračunalnika SUMMIT (TU) . Kvercetin ima dokazano tudi in vitro delovanje proti rotavirusom že iz leta 1990… (T U ). Kvercetin in njegovi derivati imajo prav tako dokazano protivirusno delovanje proti RNK virusom kot je gripa H1N1 (vir TU ), Zika (vir TU ) in Ebola (vir TU ). Morda bi bili zato učinkoviti tudi proti RNK virusu Covid – 19?

Mehanizem protivirusnega delovanja kvarcetina je znan – ima dokazano inhibitorno delovanje na encima topoizomerazo 1 in 2 (Vir TU , TU ), ki sta ključna za razmnoževanje RNK virusov. Obenem kvercetin lahko tudi povečuje znotrajcelično ROS produkcijo in tudi tako poškoduje RNK virusa ali z virusom okužene celice ( TU ). Dokazano ima tudi prooksidativno delovanje pod UV ali rentgenskimi (X) žarki ( TU ), kar pomeni, da se uporabniki med jemanjem te substance ne smejo izpostavljati soncu (!).

Na živalskih modelih je bilo prav tako dokazano, da se snov kvarcetin ob kronični uporabi na mišjih modelih kopiči v telesu živali (najverjetneje zaradi lipofilnega značaja molekule) , kar lahko drži tudi za ljudi, kar pomeni da bo kronično jemanje
povečevalo zalogo te snovi v telesu in večja doza ni potrebna.

Znanstveno dokazana uspešna profilaksa proti virusu gripe z zaužitjem le treh skodelic čaja bogatega z flavonoidi med starostniki (nad 80 let) na Japonskem, dokazuje da uporaba visokih doz flavonoidov ni nujna, za uspešno preprečevanje okužb z gripo podobnimi virusi (Vir TU ).

Profilaktična peroralna uporaba standardiziranega rastlinskega zdravila Bilobil ® (vsebuje topoizomerazni 1 in 2 inhibitor – kvarcetin) in (topoizomerazni 2 inhibitor kaemfetarol), ki delujeta protivirusno, obenem pa se dokazano vežeta tudi na ACE2 receptor kot vstopno točko Covid-19 virusa in tako ovirata vstop virusa Covid-19 v celice se zato zdi smiselna za preventivo pred Covid – 19 virusom, čeprav učinkovitost takšnega pristopa še ni znanstveno potrjena.

Uporaba zdravila Bilobil Forte ® v polnem dnevnem odmerku (največ 2 kapsuli ali 240 mg dnevno) v dolžini do treh mesecev, se zdi primeren, varen, učinkovit in cenovno sprejemljiv način za domnevno preprečevanje ali zmanjševanje možnosti okužbe z Covid-19 virusom v času pandemije ob minimalnih negativnih
vplivih na zdravje.

Tveganja za zdravje izvirajo iz številnih interakcij tega zdravila za drugimi zdravili (G inko lahko medsebojno deluje z aspirinom, varfarinom, trazodonom, omeprazolom, antihipertenzivnimi zdravili in antihiperglikemičnimi zdravili ), ki morajo biti pred uporabo tega zdravila zmanjšani na minimum.

Dolgoročna visoka doza uporabe tega zdravila se odsvetuje.


*Prispevek, je nelektoriran in odraža mnenja avtorja.