O virusu NCOV-SARS-2

Sestavek o virusu, ki nas trenutno ogroža začnimo s citatom slavnega kitajskega vojskovodje Sun Tze-ja, ki je nekoč zapisal:

Spoznaj sovražnika, da bi ga lahko premagal.” 

Trenutno je človeštvo na hudi preizkušnji, v boju proti skupnemu “nevidnemu” sovražniku – virusu SARS-CoV-2. Zgornja modrost pravi, da je poznavanje naspotnika, v našem primeru virusa, zelo pomembno za uspešen in učinkovit boj. 

Naš “nevidni” sovražnik je virusu SARS-CoV-2, znan tudi kot novi koronavirus in je enovijačni, pozitivno-smerni virus RNA iz družine Coronaviridae. Okužba z omenjenim virusom pogosto povzroča hud akutni respiratorni sindrom, ki življensko ogroža posebej starejše bolnike s pridruženimi kroničnimi boleznimi. Virus je zelo nalezljiv in povzročitelj pandemije bolezni COVID-19. 

 

Kratka, a nazorna predstavitev – virusa SARS-CoV-2
Življenski cikel virusa SARS-NCOV-2

 SARS-CoV-2 vstopata v celice gostitelja po endosomski poti. (0) Najprej se virusni protein S pripne na receptor ACE2 (encim 2 za pretvorbo angiotenzina). Tej vezavi sledi proces endocitoze, s katerim virus vstopi v celico gostitelja. (1) Virus se prvotno nahaja v endosomu, ki je znotrajcelična cevasta membranska struktura ali mešiček, ki se oblikuje iz celične membrane in je vključen v transport snovi v celici. V naslednji stopnji pride najprej do fuzije virusne in endosomalne membrane, ki nato vodi do razgradnje endosoma. Virusni genetski material (+)-RNK se sprosti v celico (3) Virus Ribosome gostitelja nato preberejo virusno RNK in na osnovi “zapisanega recepta” gradijo polipetidne verige. (4) Virusna proteaza (3CLPro) nato razcepi polipeptine verige v manjše proteine. (5) Številni nestrukturni proteini se združijo in tvorijo kompleks replikacijsko-transkriptaznega kompleksa (RTK). Najpomembnejši protein v omenjenem kompleksu je RNA-odvisna RNP polimeraza (RdRp), ki neposredno sodeluje pri podvajanju in prepisovanju RNA. Omenjeni kompleks izdeluje tako subgenomske (+)RNK fragmente, kot pregenosmko (-)RNK . (5) Pregenomska (-)RNK služi za replikacijo, pri kateri nastaja (+)genomska RNA. (6) Subgenomski fragmenti (+)RNK služijo za izdelavo
novih kopij virusnih proteinov. (7) Sledi izgradnja in (8) sproščanje virusa.

STRATEGIJA NA OSNOVI POZNAVANJA ŽIVLJENSKEGA CIKLA VIRUSA 

se nadaljuje ….