Zbirke spojin projekta COVID.si

Naša podatkovna baza vsebuje več kot 10,4 milijonov spojin in jo še vedno dopolnjujemo. Čeprav vsebuje precej veliko količino molekul, te predstavljajo le manjši del celega kemijskega prostora, ki obsega več kot 1080 spojin. Sestavili smo sledeče zbirke spojin, ki so pripravljene za virtualni screening.

Zbirka FDA odobrenih zdravil in zdravil v kliničnih raziskavah

8700 spojin ločenih v majhne pakete po 100 molekul. Ta zbirka se lahko uporabi za projekte spreminjanja uporabe zdravil. Spojine smo očistili in pripravili za screening z uporabo programa OpenBabel.

VELIKOST PAKETOV: 100

POZICIJA PAKETOV: 1-87

Mu.Ta.Lig. Virtual Chemotheca
 - Zbirka spojin sestavljena med projektom 
Mu.Ta.Lig Cost action.

“Za vsako izhodno spojino razvito med medicinsko kemijskimi raziskavami je sintetizitanih/izoliranih še mnogo več neaktivnih ali manj aktivnih. The kemijske strukture so uporabne za izpeljavo odnosov med strukturo in aktivnostjo, ki se navezuje na prvotno tarčo, ampak se njihov razvoj in aplikacija ustavi, v najboljših primerih, v znanstvenem rokopisu in so pozabljene v nekem skladišču. Neaktivne in slabo aktivne strukture bi lahko zaživele novo življenje s testiranjem na drugih tarčah.

Ta zbirka vsebuje več kot 65000 spojin. Izbrane molekule iz zbirke lahko pridobimo neposredno od njihovih lastnikov, ki lahko z njimi opravljajo, kakor želijo, brez posredovanja urednikov Mu.Ta.Lig Virtual Chemothece.

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 1300-1365

Hit Locator Library podjetja Enamine
- Obsežna zbirka več kot 300 000 raznolikih spojin.

    • Preko 25% spojin iz HLL je bilo sintetiziranih v zadnjih štirih letih, kar predstavlja kompetitivno prednost za dostop najnovejših spojin v kampanjah primarnih screeningov.
    • Podjetje  Enamine zagotavlja takojšnjo dobavo posameznih spojin ali kar cele knjižnice po zelo ugodnih cenah..
    • Osnovni set Hit Locator zbirke, ki vsebuje 300 115 spojin je dobavljiv na mikroploščah. 

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 1400-1699

Zbirka naravnih spojin - COCONUT - Stereo

V zbirki COCNUT so zbrane spojine iz različnih knjižnic spojin. Vseh spojin v zbirki je okoli 900 000. Za našo zbirko naravnih spojin smo  zbrali le tiste z definirano stereizomerijo, nato smo zbrisali vse duplikate in uporabili Ligprep (Schrodinger Suite 2020) za pretvorbo SMILES-ov v 3D in izračun ustrezne protonacije v območju 5 < pH <9. Spojine, ki so vsebovale več kot 40 težkih atomov smo izločili. Na koncu smo dobili okoli 63 000 spojin. Za sledenje spojin uporabljamo identifikator InChI key, ki je del naslova v SDF datoteki, drugi del naslova je oznaka iz katerega vira spojine izhajajo.  

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 1700 – 1763

10M komercialnih spojin

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 4000-13890

 Asinex Glycomimetics

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13891-13898

ŠTEVILO SPOJIN: 7283

LINK: http://www.asinex.com/node132/

 

Asinex Macrocycles

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13899-13911

ŠTEVILO SPOJIN: 12076

LINK: http://www.asinex.com/libraries-macrocyclic-5-html/

Asinex alpha-helix mimetics

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13912-13918

ŠTEVILO SPOJIN: 6957

LINK: http://www.asinex.com/libraries-helyx-11-html/

Asinex peptidomimetics

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13919-13925

ŠTEVILO SPOJIN: 9313

LINK: http://www.asinex.com/peptidomimetics/

Asinex protease inhibitors

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13926-13932

ŠTEVILO SPOJIN: 6968

LINK: http://www.asinex.com/protease/

Asinex steroid mimetics

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13933-13934

ŠTEVILO SPOJIN: 1491

LINK: http://www.asinex.com/other-chemo-types/

Asinex terpenoids

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13935-13939

ŠTEVILO SPOJIN: 4360

LINK: http://www.asinex.com/other-chemo-types/

North African Natural products database (NANPDB)

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13940-13941

ŠTEVILO SPOJIN: 1496

LINK: http://african-compounds.org/nanpdb/

East African Natural products database (EANPDB)

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13942-13943

ŠTEVILO SPOJIN: 1871

LINK: http://african-compounds.org/nanpdb/

Konformacijsko zaklenjeni peptidi

VELIKOST PAKETOV: 250

POZICIJA PAKETOV: 13944-13947

ŠTEVILO SPOJIN: 1000

Knjižnica konformacijsko zaklenjenih peptidov zajema 1000 naključno generiranih “psevdo” peptidov. Glej sliko spodaj:

LINK DO ČLANKA: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037018302927

Zbirka 1 Miljarde spojin

VELIKOST PAKETOV: 2000

POZICIJA PAKETOV:  13952 – 505748

ŠTEVILO SPOJIN: 983 594 000

Knjižnica 1 Miljarde spojin pripravljenih za sidranje in druge kemoinformacijske aplikacije. Spojine v tej knjižnici so v najbolj verjetnem ionizacijskem stanju pri pH = 7.4.

Za več informacij o knjižnici pišite na .