Naša podatkovna baza vsebuje več kot 10,4 milijonov spojin in jo še vedno dopolnjujemo. Čeprav vsebuje precej veliko količino molekul, te predstavljajo le manjši del celega kemijskega prostora, ki obsega več kot 1080 spojin. Sestavili smo sledeče zbirke spojin, ki so pripravljene za virtualni screening.

Zbirka FDA odobrenih zdravil in zdravil v kliničnih raziskavah

8700 spojin ločenih v majhne pakete po 100 molekul. Ta zbirka se lahko uporabi za projekte spreminjanja uporabe zdravil. Spojine smo očistili in pripravili za screening z uporabo programa OpenBabel.

VELIKOST PAKETOV: 100

POZICIJA PAKETOV: 1-87

Mu.Ta.Lig. Virtual Chemotheca
 - Zbirka spojin sestavljena med projektom 
Mu.Ta.Lig Cost action.

“Za vsako izhodno spojino razvito med medicinsko kemijskimi raziskavami je sintetizitanih/izoliranih še mnogo več neaktivnih ali manj aktivnih. The kemijske strukture so uporabne za izpeljavo odnosov med strukturo in aktivnostjo, ki se navezuje na prvotno tarčo, ampak se njihov razvoj in aplikacija ustavi, v najboljših primerih, v znanstvenem rokopisu in so pozabljene v nekem skladišču. Neaktivne in slabo aktivne strukture bi lahko zaživele novo življenje s testiranjem na drugih tarčah.

Ta zbirka vsebuje več kot 65000 spojin. Izbrane molekule iz zbirke lahko pridobimo neposredno od njihovih lastnikov, ki lahko z njimi opravljajo, kakor želijo, brez posredovanja urednikov Mu.Ta.Lig Virtual Chemothece.

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 1300-1365

Hit Locator Library podjetja Enamine
- Obsežna zbirka več kot 300 000 raznolikih spojin.

    • Preko 25% spojin iz HLL je bilo sintetiziranih v zadnjih štirih letih, kar predstavlja kompetitivno prednost za dostop najnovejših spojin v kampanjah primarnih screeningov.
    • Podjetje  Enamine zagotavlja takojšnjo dobavo posameznih spojin ali kar cele knjižnice po zelo ugodnih cenah..
    • Osnovni set Hit Locator zbirke, ki vsebuje 300 115 spojin je dobavljiv na mikroploščah. 

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 1400-170

10M komercialnih spojin

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 4000-13890

 Asinex Glycomimetics

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13891-13898

ŠTEVILO SPOJIN: 7283

LINK: http://www.asinex.com/node132/

 

Asinex Macrocycles

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13899-13911

ŠTEVILO SPOJIN: 12076

LINK: http://www.asinex.com/libraries-macrocyclic-5-html/

Asinex alpha-helix mimetics

VELIKOST PAKETOV: 1000

POZICIJA PAKETOV: 13912-13918

ŠTEVILO SPOJIN: 6957

LINK: http://www.asinex.com/libraries-helyx-11-html/